Vodouriediteľné náterové hmoty na sklo
Produkty pre aplikáciu striekaním
203.60.05 – jednozložkový lak
Charakteristika: pre efekt "jemne mliečneho skla"
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: striekaním
Balenie: 5, 25 kg
203.60.15 – jednozložkový lak
Charakteristika: povrchová úprava skla
Použitie: pre efekt „pieskovaného skla“
Aplikácia: striekaním
Balenie: 5, 25 kg
203.50.15 – dvojzložkový lak
Charakteristika: povrchová úprava skla
Použitie: pre efekt „pieskovaného skla“
Aplikácia: striekaním
Tuženie: 303.01 – 20%
Balenie: 5, 25 kg
203.60.15/ 01 – jednozložkový biely email
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: striekaním
Balenie: 5, 25 kg
203.50.15/ 01 – dvojzložkový biely email
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: striekaním
Tuženie: 303.01 – 20%
Balenie: 5, 25 kg
203.60.15/ RAL, NCS – jednozložkový email v odtieňoch RAL a NCS
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: striekaním
Balenie: 1, 5, 25 kg
203.50.15/ RAL, NCS – dvojzložkový email v odtieňoch RAL a NCS
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: striekaním
Tuženie: 303.01 – 20%
Balenie: 1, 5, 25 kg
Produkty pre aplikáciu navaľovaním
203.60.05 – jednozložkový lak
Charakteristika: pre efekt „mliečneho skla“
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: navaľovaním
Balenie: 25 kg
200.15.60/ RAL, NCS – jednozložkový email v odtieňoch RAL a NCS
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: navaľovaním
Balenie: 25 kg
200.15.40/ 01 – jednozložkový biely email
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: navaľovaním
Balenie: 25 kg
Produkty pre aplikáciu polievaním
200.25.40/ RAL, NCS – jednozložkový email v odtieňoch RAL a NCS
Použitie: povrchová úprava skla
Aplikácia: polievaním
Balenie: 25 kg