Produkty » ICLA » Pomocné látky a prípravky
Pomocné látky a prípravky
WZ 400
Akcelerátor polymerizácie. Urýchľuje vytvrdzovanie polyuretánových nátero vých hmôt.
WZ 408
Elektrostatická prísada pre zvýšenie vodivosti, pri striekaní polyuretánových náterových hmôt v elektrostatickom poli.
WZ 415
Odpeňovač do polyuretánových a nitrocelulózových náterových hmôt, pri aplikácii polievaním.
WZ 433
Matovacia pasta do polyuretánových lakov a emailov . Používe sa na zníženie lesku max 20%.
WZ 452
Transparentný UV filter do polyuretánových náterových hmôt.
WZ 459
Rozlivové činidlo do polyuretánových náterových hmôt. Znižuje riziko tvorby „pomarančovej kôry“.
WZ 462
Ochranný náter striekacích kabín.
WZ 471
Plastifikátor. Zvyšuje pružnosť polyuretánových a nitrocelulózových náterových hmôt.
WZ 573
Tixotropná pasta. Zvyšuje nestekavosť polyuretánových náterových hmôt.
WZ 724
Prísada do polyuretanových náterových hmôt. Znižuje riziko tvorby bublinie k na povrchu náterovej hmoty počas jej zasychania.