Produkty » SVEDO

Tmel na drevo AGES

  • je určený na tmelenie malých vád povrchu dreva pred morením, alebo lakovaním.

Predpokladané množstvo tmelu vhodnou stierkou odoberte z obalu, obal uzatvorte a tmel na nesavom podklade premiešajte. Poškodené miesto vytmelte a po vyschnutí prebrúste. Brúste v "smere vlákien".
Tmel prijíma moridlo, napriek tomu doporučujeme použiť odtieň tmelu čo najviac zhodný s odtieňom moridla. Jednotlivé odtiene tmelu sa dajú navzájom miešať.
Pri zhustnutí tmelu čiastočne ponorte obal s tmelom do teplej vody, nerieďte ho vodou.