Profil firmy » O nás...

Firma ICLA SR spol. s r.o. pôsobí na Slovensku od roku 1997. Zaoberá sa dovozom a predajom materiálov, ktoré sa používajú pri povrchovej úprave, hlavne dreva a dreveného nábytku.

Sme distribútormi produktov nasledujúcich značiek na Slovensku

 • profesionálne náterové hmoty na drevo a nábytok
  zn. Icla, výrobcu Akzo Nobel Coatings S.p.a., Taliansko
 • brúsne materiály
  zn. Nastroflex S.p.a., Taliansko
 • tmely na drevo
  zn. Ages, výrobcu Svedo, Švédsko
 • oleje a vosky na drevo
  Complex, výrobcu Josef Schellhorn GMBH, Rakúsko
 • oleje, vosky, tmely, šelaky, moridlá
  Ciranova, Výrobcu Debal Coatings b.v.b.a., Belgicko

Povrchová úprava má významný vplyv na konečný vzhľad, ktorý počas výroby drevený nábytok získava. Je preto veľmi dôležité pred realizáciou povrchovej úpravy vybrať vhodný typ náterovej hmoty a dodržať technologický postup počas jej aplikácie.



Okrem predaja poskytujeme naším zákazníkom aj nasledujúci servis

 • dodávka tovaru k zákazníkovi
 • vypracovanie technologických postupov povrchových úprav (brúsenie, tmelenie a nanášanie náterových hmôt), na základe požiadaviek a technologických podmienok zákazníka
 • nastavenie a namiešanie atypických odtieňov moridiel, patín a emailov
 • prezentácia moridiel, patín, špeciálnych efektov, exteriérových náterových hmôt, voskov a olejov formou papierových a drevených vzorkovníkov
 • školenia v oblasti povrchových úprav dreva a nábytku